• Hillevåg kirke
  • Hillevåg kirke
  • Hillevåg kirke ute nede
  • Hillevåg kirke ute
  • Hillevåg kirke
  • Hillevåg kirke
Følg oss på facebook
Kalender

Søndagens gudstjeneste

Mindre alene sammen    Les mer...

Idèmyldring onsdag 24. oktober

   Les mer...

Loddsalg, høstens store dugnad

   Les mer...

Babysang

Babysang for Hillevåg og Bekkefaret menigheter    Les mer...

Klubben

Klubb i kirken 5-7.klasse, annenhver tirsdag    Les mer...

Velkommen som konfirmant i Hillevåg kirke!

Velkommen til en spennende konfirmanttid i Hillevåg menighet!    Les mer...

Familiekor

   Les mer...

60+ høstprogram 2018

   Les mer...

Bønnesamlinger høst 2018

   Les mer...

2.-4. klasse klubben

En klubb for deg som går i 2-4.klasse    Les mer...

Søndagsskolen i Hillevåg

   Les mer...

Skyss til kirken

   Les mer...

Flere nyheter!