Juniorkonfirmasjon (5.klasse)
Juniorkonfirmasjon (5.klasse)

Lær mer! Gode samlinger for spørsmål, ettertanke, lek og alvor.

  

Hvem: 5.klassinger 
 
Når: 5 samlinger på starten av vårsemesteret. I 2018 er det torsdager kl 15.20 til 16.50 med oppstart 25. januar.  Avslutningsgudstjeneste med forbønn er 4.mars.
 
Hvor: Kafeen nede i Hillevåg kirke  
 
Hva: Mat, spennende temaer fra Bibelen, lek/konkurranser, gruppesamtale, overraskelser. 
 
Vil du lære mer om troen på Jesus? Da kan du bli juniorkonfirmant! 
 
Kontaktperson: menighetspedagog Solveig Høyland, 996 43 224
 
Brev med invitasjon til samlinger er sendt til alle medlemmer/tilhørende i aldersgruppen.  
Påmelding via Bekkefaret sin hjemmeside her: