Søndagsskolen i Hillevåg
Søndagsskolen i Hillevåg

Søndagsskolen

http://www.bekkefaret.menighet.no/Portals/275/Sirkel.jpg
"La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem." Mark. 10,14

 

"Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg." Matteus 18,5

 


Hvem: Søndagsskolen er for barn i alle aldre, barna er delt i 2 grupper:

  • Alle begynner i gudstjenesten, og følger ledere og voksne ut ca. kl. 11:15)

Syns du at du er for stor til å gå på søndagsskolen? Da kan DU være med som hjelpeleder.

Mål: SØNDAGSSKOLEN er knyttet til gudstjenesten. Barna skal få lære bibelfortellinger, synge, be og oppleve fellesskap med hverandre og lederne.


 

Når: 

27. januar

17. februar

24. mars

12. mai

16. juni
 


Hva: Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende, Søndagskolens visjon er Jesus til barna. Vi vil at barna skal lære Jesus å kjenne som frelser og venn. Søndagsskole gir rom for undring over livet og troen. Det er et trygt og godt sted å være for barna. Der kan barn få oppleve at de er verdifulle, og skapt i Guds bilde. 
 


 

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Vi bestreber å møte barna i all deres forskjellighet og å lære gjennom alle sanser og intelligenser. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, sang og musikk, felleskap og gjennom lek og aktivitet.