Sjelesorg / samtale
Sjelesorg / samtale

Ta kontakt med oss om du trenger noen å snakke med.

Alle kan trenge noen å snakke med:
-          Når livet byr på utfordringer
-          Når viktige valg skal tas
-          Når jeg trenger å rydde i tanker og følelser
-          Når det blir for mye
-          Når relasjoner går i stykker
-          Når noen blir borte
-          Når Gud blir et problem
-          Når fortiden eller fremtiden plager deg
-          Når du har det sånn som du har det
 
Ta kontakt med sokneprest Ellen Nordtun eller diakon Oddbjørg B. Aadnøy for å avtale samtale.