Hillevåg og Hinna menighetskor
Hillevåg og Hinna menighetskor

Kor for voksne.
Kanskje noe for deg?

Hillevåg og Hinna menighetskor er et blandet kor for voksne.
Koret ledes av kantor i Hillevåg, Arne Martin Aandstad. 
Øvelser er hver tirsdag kl. 17.00 - 19.00 i Hillevåg kirke.
Vi synger på gudstjenester i Hillevåg og Hinna kirker, på konserter, salmekvelder og andre møter og samvære både i Hillevåg og Hinna menigheter, og ellers i byen.
Høsten 2015 reiser vi på turne i Ryfylke med sanger av Alfred Hauge sammen med Inger Lise Hope.