Søndagens gudstjeneste, 17. juni
Søndagens gudstjeneste, 17. juni

  Søndag 17. juni kl. 11.00
4. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/Arne Berge
Musiker: Beth Elin Byberg
Prekentekst: Matt. 16. 24-27 "Å følge etter Jesus"...
Nattverd
Takkoffer til menighetens arbeid
Kirkekaffe