Søndagens gudstjeneste 21. januar
Søndagens gudstjeneste 21. januar

Velkommen til gudstjeneste søndag kl. 11.00

Gudstjeneste med dåp og nattverd og konfirmantene deltar.

Prest: Ellen Nordtun. Kantor: Anne Jorheim.

"Den som drikker av det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv." Dette er hentet fra bibelfortellingen om Jesus og den samaritanske kvinnen, og dette er prekenteksten for søndagens gudstjeneste.
Søndagsskole for barna. Kirkekaffe etter gudstjenesten.