Søndagens gudstjeneste
18. mars kl. 11.00
Søndagens gudstjeneste <br>18. mars kl. 11.00


Maria Budskapsdag

Gudstjeneste v/ Ellen Nordtun

Prekentekst er hentet fra Luk. 1, 46-55 og handler om "Marias lovsang".

Vi feirer nattverd og det blir søndagsskole for barna.

Takkoffer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Etter gudstejenesten er det kirkemiddag til inntekt for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.