Søndagens gudstjeneste
Søndagens gudstjeneste

  

30. september kl. 11.00

Familiegudstjeneste og høstakkefest

Familiekoret og barn fra "verden rundt på en dag" er med.

Barn skal døpes og vi feirer nattverd.

Takkoffer til Sola Bygdekvinnelag.

Kirkefrukt og god drøs etter gudstjenesten.