Søndagens gudstjeneste
Søndagens gudstjeneste

  

16. desember kl. 11.00

3. søndag i advent

Gudstjeneste v/  prest Anne Grete Hagen og organist Tore Bols.

Nattverd

Takkoffer til menighetens arbeid

Etter gudstjenesten er alle velkomen til kirkekaffe.