Menighetsarbeid
Her finner du ut hva som skjer litt lengre fram i tid. 
Bla deg fram til ønsket dato. Trykk på datoen i kalenderen. Trykk på hendelsen for å få fram detaljer.
Dette skjer - artikler

Vil du gi av din tid?

   Les mer...

FLYKTNINGENE SOM KOMMER TIL LANDET!

   Les mer...

Juniorkonfirmasjon (5.klasse)

Lær mer! Gode samlinger for spørsmål, ettertanke, lek og alvor.    Les mer...