Menighetsarbeid
Her finner du ut hva som skjer litt lengre fram i tid. 
Bla deg fram til ønsket dato. Trykk på datoen i kalenderen. Trykk på hendelsen for å få fram detaljer.
Dette skjer - artikler

Vil du gi av din tid?

   Les mer...

Søndagsskolen i Hillevåg

   Les mer...

2.-4. klasse klubben

En klubb for deg som går i 2-4.klasse    Les mer...

Bønnesamlinger høst 2018

   Les mer...

60+ høstprogram 2018

   Les mer...

Familiekor

   Les mer...

Klubben

Klubb i kirken 5-7.klasse, annenhver tirsdag    Les mer...

Babysang

Babysang for Hillevåg og Bekkefaret menigheter    Les mer...

Idèmyldring onsdag 24. oktober

   Les mer...

Loddsalg, høstens store dugnad

   Les mer...

Søndagens gudstjeneste

Mindre alene sammen    Les mer...