Nytt!

Klubben

Klubb i kirken 5-7.klasse, annenhver tirsdag

2.-4. klasse klubben

En klubb for deg som går i 2-4.klasse

Velkommen som konfirmant i Hillevåg kirke!

Velkommen til en spennende konfirmanttid i Hillevåg menighet!

Sjelesorg / samtale

Ta kontakt med oss om du trenger noen å snakke med.

Være med i husfelleskapsgruppe?

Et godt sted å bli bedre kjent med andre i menigheten. Også ung gruppe!