Kontakt

Telefonhenvendelser til enkeltmenigheter i Den norske Kirke i Stavanger er organisert via Kirkens servicetorg. Kirkens servicetorg kan ta imot og videreformidle henvendelser om bl.a. dåp, vigsel, gravferd, menighetens aktiviteter, inn- og utmelding i kirken, leie av kirker og andre lokaler. Medarbeiderne på kirkens servicetorg har tilgang til kalenderen for de ansattes jobbdag, og kan derfor opplyse om når det er gode muligheter for å få tak i ansatte i Hillevåg. Direkte-kontaktinfo og presentasjon av medarbeidere i Hillevåg finner under her.

Om oss

Hillevåg kirke

Hillevåg kirke, Stavanger ligger i Hillevåg sokn i Ytre Stavanger prosti. Den e...

Kontaktliste
Å være medarbeider

Hillevåg menighet drives i stor grad av frivillige medarbeidere. I tillegg til en lønnet stab har vi et stort antall mennesker som har en tjeneste i menigheten. Å ha en tjeneste er meningsfullt. For den som har tjenesten, for menigheten og menneskene som møter dette. Vi ønsker å ha med enda flere som frivillige medarbeidere!

Hvorfor tjeneste?
Å ha en tjeneste er det samme som å ha en oppgave, enten i forbindelse med gudstjenesten eller i de andre møtestedene som er i menigheten. Bibelen bruker ordet tjeneste når det gjelder oppgaver i menigheten, oppgaver som gjøres for å drive menighet. Tjeneste er gjensidig fellesskap mellom Gud, enkeltmenneske og menighet. 1.Peter 4.10 i det nye testamentet sier "Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde".

Menighetens fellesskap blir et bedre fellesskap ved at alle er med å sette sitt preg på det.
Vi har ulike evner, interessefelt, ting vi er gode til eller liker.
Noen synger, noen organiserer, noen viser omsorg og noen er kreative.
Det er meningsfullt å kunne dele sine talenter og evner slik at flere får glede av dem!