Aktiviteter for unge

Gudstjenester sommeren 2018 for Gausel, Hinna og Hillevåg

   Les mer...

Idèmyldring onsdag 24. oktober

   Les mer...

Velkommen som konfirmant i Hillevåg kirke!

Velkommen til en spennende konfirmanttid i Hillevåg menighet!    Les mer...

Treffen - Café (English, Polski)

   Les mer...

Bønnesamlinger høst 2018

   Les mer...

UK-Band

   Les mer...

Cellegruppe

   Les mer...