Aktiviteter for voksne

Hillevåg og Hinna menighetskor

Kor for voksne. Kanskje noe for deg?    Les mer...

Idèmyldring onsdag 24. oktober

   Les mer...

Loddsalg, høstens store dugnad

   Les mer...

Velkommen som konfirmant i Hillevåg kirke!

Velkommen til en spennende konfirmanttid i Hillevåg menighet!    Les mer...

Familiekor

   Les mer...

60+ høstprogram 2018

   Les mer...

Bønnesamlinger høst 2018

   Les mer...

Misjonsprojsekt Carlisle

   Les mer...